17

9112

875

Những dịch vụ vệ sinh công nghiệp mà AHS 24H đang cung cấp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem ngay

Cơ cấu tổ chức công ty vệ sinh công nghiệp AHS 24H

Kim tuyền
Giám đốc điều hành

Văn Đông
Trưởng phòng kinh doanh

Ngọc Hạnh
Trưởng phòng nhân sự

Trọng Tấn
Trưởng phòng thi công

Vì sao nên sử dụng vệ sinh công nghiệp AHS 24H

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem ngay

Khi bạn có nhu cầu vệ sinh công nghiệp

Hãy liên hệ với AHS 24H ngay